www.forum.wopr.net.pl Strona Główna www.forum.wopr.net.pl
Najwi?ksze w Polsce forum ratowników WOPR i nie tylko

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
WOPR a podmioty
Autor Wiadomość
SoLo 
Stały bywalec
SoLo


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 26 Maj 2013
Posty: 762
Skąd: Centrum
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 1:06 am   

PB napisał/a:
A poza tym przebija przez SoLo w?a?nie my?lenie takie jakie chce JT. Cytat: "na co zapewne nie zgadza si? JT"

PBjak Ci? ceni?, to powiem - nie czytaj has?ami, popatrz na kontekst - jest pejoratywny i nie przypisuj mi my?lenia kategoriami JT :evil: .
A ta przypowiastka Stanis?awa (pewnie mam prawo tak powiedzie?) to nie do tego. Ten ZG to w?a?nie Komenda G?ówna (w z?ym znaczeniu), tylko metody takie nie wprost.
Zarz?du G?ównego miejmy nadziej? jeszcze si? doczekamy.
_________________
Pozdrawiam
 
     
PB 
Stały bywalec
PB


Pomógł: 5 razy
Wiek: 58
Dołączył: 19 Mar 2010
Posty: 1018
Skąd: Sto?eczne WOPR
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 3:27 pm   

Sorrki jak za ostro pojecha?em.

No w?a?nie ten Zarz?d G?ówny wygl?da? jak Komenda G?ówna i z tym si? nie zgadza?em od czterech lat. I jak wida? woda dr??y kamie?. Zreszt? JT ze "swoim nowym" robi dok?adnie to samo i tam nikomu tam to nie przeszkadza.
 
     
SoLo 
Stały bywalec
SoLo


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 26 Maj 2013
Posty: 762
Skąd: Centrum
Wysłany: Sro Lis 13, 2013 10:57 pm   

Przecie? po to "u?o?y?o" si? ten Zjazd. Trzeba przyzna?, ?e skuteczno?ci Prezesowi JT odmówi? nie mo?na, tylko czemu ona s?u?y. Jak jeste?my w tym temacie, to temu, ?e musimy wyst?powa? jako samodzielne WOPR'y o zgody do MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego i nawet o tym do niedawna nie wiedzieli?my a z ZG s?yszymy same dyrdyma?y (je?li w ogóle da si? co? uzyska?)
_________________
Pozdrawiam
 
     
slwopr 
Doświadczony Forumowicz WOPR
slwopr


Wiek: 38
Dołączył: 23 Lis 2013
Posty: 75
Skąd: radom
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 10:35 pm   

dlaczego jednostki WOPR staraj? si? o pozwolenie? - trzeba spojrze? na struktur? dot?d funkcjonuj?c?. By? Zarz?d G?ówny / celowo pisz? by? bo trzeba wiedzie? ?e w tym roku 13-14 kwietnia odby?y si? dwa zjazdy krajowe WOPR/ , Krajowy Rejestr S?dowy nie zatwierdzi? nowych w?adz wybranych tak na jednym jak i na drugim zje?dzie. szczegó?y na :www.zjadkrajowy.pl . Zgodnie z ustaw? Prawo o stowarzyszeniach S?d oddalaj?c wnioski o wpis do rejestru w?adz WOPR kolejnej kadencji wyczerpuje dyspozycj? art 30 ust 1 w/w ustawy / stowarzyszenie nie posiada zarz?du zdolnego do dzia?a? prawnych, S?d z w?asnej inicjatywy ustanawia dla niego kuratora /. Stan prawny jest taki ?e nie ma w?adz ZG WOPR. Na stronie ZG WOPR w zak?adce "jednostki" na dole jest wykaz jednostek terenowych które Za??cznikiem 2 do Uchwa?? nr 8/2/IX/13 ZG WOPR z 15.06.2013 r maj? zgod? na szkolenie - nie wiem dlaczego nas tam uj?to /. Ta uchwa?a jest wynikiem korespondencji Pana J.T z MSW o sprecyzowanie które jednostki mog? pod szyldem WOPR robi? szkolenia . To dotyczy jednostek które w swoim statucie maja zapis ?e podlegaj? np strukturom wojewódzkim. Ale niektóre tak jak slwopr ma zapis i? jest jednostk? niezale?na od struktur wojewódzkich czy krajowych i dlatego chc?c dzia?a? w w ratownictwie wodnym zgodnie z nowym prawem o tak? zgod? wyst?pili?my i j? dostali?my. Apelujemy do kandydatów na szkolenie ratownika wodnego aby w tym ca?ym ba?aganie wybiera?y jednostki podane na stronie MSW - zak?adka 'bezpiecze?stwo' ->nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym -> podmioty do wykonywania rat. ' Po pozytywnym uko?czeniu szkolenia wydawany s? za?wiadczenia zgodnie z ustaw? . czytaj?c na forum oferty o jaki? etapach w kursach to jest to szkolenie nie maj?ce nic wspólnego z nowymi przepisami . jednostki MOG? SOBIE SZKOLI? WEWN?TRZNIE I NAZYWA? kursanta ASYSTENTEM CZY JAK DOTYCHCZAS M? RAT. ,CZY JAK SOBIE WYMY?LI , ALE MA PRZEKAZA? KURSANTOWI INFORMACJ? IZ TO NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z UPRAWNIANIAMI RATOWNIKA WODNEGO . Zapraszam na nasz? stron? www.slwopr.radom.net - na stronie RATOWNICTWO-PRAWO jest mi?dzy innymi nasz :wink: program szkolenia zatwierdzony przez MSW. Je?li kto? chce informacji szczegó?owych podaj? adres e-mail. slwopr.radom@gmail.com
_________________
rak
 
     
SoLo 
Stały bywalec
SoLo


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 26 Maj 2013
Posty: 762
Skąd: Centrum
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 10:20 pm   

Wybrali?cie ca?kiem autonomiczn? drog? Waszego funkcjonowania (jak rozumiem nie chcecie i nie jeste?cie w strukturach WOPR na poziomie wojewódzkim i tym samym nie uczestniczycie w wyborach W?adz Krajowych WOPR)- to Wasza decyzja i Wasz wybór. Mimo to, czemu sami si? dziwicie mimo, ?e nie chcieli?cie Prezes JT umie?ci? Was na li?cie podmiotów uprawnionych do prowadzenia (w jego imieniu) szkole?.
Was umie?ci? inni chc? a ich nie umie?ci?, jeszcze innych powo?uje, zupe?nie za nic sobie maj?c struktur? odpowiadaj?ca podzia?owi administracyjnemu kraju. O tym piszemy bo trudno ten ba?agan zrozumie? i dla tego na ko?cu nie pozostaje chyba nic innego tylko gremialnie (wszystkie WOPR'y) wyst?powa? o zgody MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego.
Wy w tej kwestii macie spraw? jasn? jeste?cie dla siebie samo stanowi?cy.
Jednak wi?kszo?? WOPR'ów, chce chyba jednak tworzy? organizacj? na poziomie powiatów, województw i kraju i z tym mamy teraz problem a na to nak?ada si? jeszcze ta kwestia "by? albo nie by?" :lol: podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego ( o czym te? w temacie Postanowienie S?du - odmowa wpisu do KRS nowych w?adz WOPR).
_________________
Pozdrawiam
 
     
PB 
Stały bywalec
PB


Pomógł: 5 razy
Wiek: 58
Dołączył: 19 Mar 2010
Posty: 1018
Skąd: Sto?eczne WOPR
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 10:27 am   

SoLo
?L WOPR z Radomia jest w strukturach WOPR Województwa Mazowieckiego bo jeste?my zwi?zkiem stowarzysze?. Tak samo jak Lubelskie, ?ódzkie i Ma?opolskie. Wszystkie - powtarzam WSZYSTKIE - jednostki WOPR b?d?ce samodzielnymi stowarzyszeniami s? w tej samej sytuacji. Wszystkie jednostki, które zosta?y utworzone przez zebranie za?o?ycieli, uchwali?y statut i wybra?y w?adze, nie s? jednostkami terenowymi o których mówi Prawo o stowarzyszeniach. W takiej sytuacji WOPR (50111) nie mo?e ich upowa?nia? do wykonywania ratownictwa wodnego w imieniu WOPR bo jest to niezgodne z prawem. Je?eli KTO? umieszcza na stronie www takie buble to trzeba wzi?? pod uwag? po co to zamieszcza. Chyba ?eby ludziom w g?owach zamiesza? i potem zostawi? ich z r?k? w noc...
Przy czym to, ?e JT zamieszcza takie informacje to ju? nas raczej nie dziwi. Dziwnym jest natomiast fakt ?e "jego" zarz?d takie buble przyjmuje i firmuje swoimi nazwiskami. A je?eli nie przyjmuje to si? nie sprzeciwia takiemu dzia?aniu.
Polecam www.zjazdkrajowy.pl "Upadaj? autorytety WOPR"
 
     
SoLo 
Stały bywalec
SoLo


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 26 Maj 2013
Posty: 762
Skąd: Centrum
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 1:32 am   

PB ca?y czas mówimy o tym samym - bezgraniczny ba?agan prawny, cho? troch? inaczej rozk?adamy jego akcenty. Trzeba wzi?? pod uwag?, ?e powszechna ( w moim przekonaniu) ?wiadomo??, jest taka ?e WOPR postrzegany jest jako WOPR (monolit, z ca?ym jego 50-cio letnim dorobkiem). Dzi? jednak widzimy, ?e nasza organizacja jest w prawnej matni.
Niestety musz? po raz kolejny powiedzie?, ?e nie ma znaczenia co ja i mi podobni, a nawet Ty, s?dzisz o tym co okre?li?e? stwierdzeniem:
PB napisał/a:
Je?eli KTO? umieszcza na stronie www takie buble to trzeba wzi?? pod uwag? po co to zamieszcza. Chyba ?eby ludziom w g?owach zamiesza? i potem zostawi? ich z r?k? w noc...

tylko to jaki to ma odbiór. A odbiór ma taki, ?e ca?y czas dorobek 50-ciu lat zas?u?onej tradycji i niew?tpliwych dokona? jest tak silny, ?e nawet dzia?ania niedemokratyczne, ?miem twierdzi? partykularne, ?le s?u??ce rozwi?zywaniu problemów, które przed nami postawi?a nowa rzeczywisto??, w postaci USTAWY, postrzegane s? na zewn?trz jako dzia?ania w imieniu wszystkich, którzy uwa?aj? si? za WOPR'0wców.
Ja rozumiem , pojecie jednostek terenowych ( w rozumieniu Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach), natomiast po raz kolejny z uporem maniaka b?d? wskazywa? ( i tu ca?y czas si? ró?nimy), ?e to stanowisko MSW da?o tak? mo?liwo?? traktowania przez JT samodzielnych WOPR"ów (które faktycznie nie mog? by? nazwane jednostkami terenowymi WOPR 50111) jako jednostki "organizacyjne WOPR". Uwa?am, ?e to by? ze strony MSW ca?kowicie ?wiadomy zabieg - aby nas wszystkich z dniem 01.01.2012 nie wyrzuci? za burt?, tylko, ?e JT (uwa?am te? ca?kowicie ?wiadomie), tak sterowa? "?wiadomo?ci? spo?eczn?" , ?e dzi? (a w?a?ciwie z dniem 01.01.2014 r.) WOPR'y które nie uzyska?y zgody MSW nie b?d? podmiotami upowa?nionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.
Mo?emy si? z?yma? na to co robi JT, tylko pytanie gdzie tkwi ta jednak jego si?a? Bo co by nie powiedzie?, nic nie wynika z tego , ?e twierdzisz, ?e Lubelskie, ?ódzkie, Ma?opolskie s? zwi?zkiem (samodzielnych) stowarzysze? bo w "?wiadomo?ci spo?ecznej" (niemodne s?owo :lol: , ale mo?na powiedzie? na zewn?trz) postrzegani jeste?my jako WOPR JT.
Przyk?ad WOPR Województwa Mazowieckiego tylko to potwierdza. Powiedz mi kto z zewn?trz (pomijaj?c stan formalno - prawny)jest w stanie dociec jakie jest Wasze miejsce w strukturze WOPR. WOPR Województwa Mazowieckiego JT nie uzna? jako w?a?ciwej wojewódzkiej struktury, natomiast ?L WOPR z Radomia , które jak sam piszesz jest w Waszych strukturach, umie?ci? na li?cie podmiotów uprawnionych do szkolenia. Kto w tej sprawie sk?ada? dementi, a nawet je?li by sk?ada?, to gdzie i kto o tym si? dowiedzia?? To nazywam tym sterowaniem "?wiadomo?ci? spo?eczn?". Niestety ca?a si?a i znaczenie naszej organizacji jest zogniskowane w ZG WOPR - a dzi? w ?wiadomo?ci spo?ecznej (nawet jak nam si? to nie podoba) ZG WOPR to JT.
Pisz? tyle o tym, bo tak odbieram sygna?y nawet od osób, które powinny z racji pe?nionych funkcji wi?cej wiedzie? o dzisiejszych faktycznych uwarunkowaniach i aby tym samym zwróci? uwag? jaki jest "stan ?wiadomo?ci spo?ecznej" w tej materii i aby temu stanowi przeciwdzia?a? i aby mo?liwymi sposobami go zmienia? i obja?nia?.
Natomiast oczywi?cie, tak jak w innym miejscu ju? napisa?em, popieram dzia?ania zmierzaj?ce do prawnego unormowania sytuacji w WOPR i pojawienie si? strony www.zjazdkrajowy.pl jest krokiem w kierunku zrównowa?enia si?y strony ZG WOPR JT. Niestety nadal jest to tylko strona dla aktywnych - jeszcze nie funkcjonuje w "?wiadomo?ci powszechnej"- ale na to trzeba czasu.
Z niepokojem patrz? tylko na to, ?e JT i wierne mu ZW (nie Zyskowskie podpisa?y si? pod stanowiskiem II Sejmiku) podejmuj? nadal dzia?ania o charakterze rozstrzygni?? strategicznych, nie zwa?aj?c na zakwestionowane postanowieniami S?du rozstrzygni?cia co do prawomocno?ci wybranych ZG.
P.S.
PB w którym miejscu na stronie www.zjazdkrajowy.pl jest artyku? "Upadaj? autorytety WOPR", opanowa?a mnie jaka? pomroczno?? czarna go nie znalaz?em :oops:

[ Dodano: Sro Lis 27, 2013 1:38 am ]
Literówka - jest "nie Zyskowskie podpisa?y si? pod stanowiskiem II Sejmiku" a powiano by? "nie wszystkie ...) :wink:
_________________
Pozdrawiam
 
     
PB 
Stały bywalec
PB


Pomógł: 5 razy
Wiek: 58
Dołączył: 19 Mar 2010
Posty: 1018
Skąd: Sto?eczne WOPR
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 4:50 pm   

No wiesz. Od 1945 do 1989 te? niektórzy mówili jedynie s?uszn? prawd? a Ci co mieli inne zdanie to by?y kar?y reakcji. I tak przetrwali 45 lat.
Mnie wystarczy ?wiadomo??, ?e zarówno ja jak i cz?onkowie ZG (?wiadomie niezaproszeni na zarz?d do Opola) mamy racj?, a pozostali nawet nie próbuj? si? zmierzy? z faktycznym stanem prawnym bo wiedz? jak jest...
Bazuj? jedynie na "stanie ?wiadomo?ci spo?ecznej".

Sformu?owanie jednostki organizacyjne to nie wymys? MSW ale w?a?nie jednostek organizacyjnych WOPR. Nie mog?c k?ama? w pismach, ?e s? jednostkami terenowymi, a poczuwaj?c si? do jedno?ci WOPRowskiej, przyj??y takie sformu?owanie. Z uwagi na par. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach takie podej?cie do sprawy jest najbli?sze stanowi faktycznemu.
 
     
SoLo 
Stały bywalec
SoLo


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 26 Maj 2013
Posty: 762
Skąd: Centrum
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:09 pm   

Zgadzam si? z Tob?, i? ?wiadomo??, ?e ma si? racj? i nie zaprzedaje si? dora?nym interesom, to kr?gos?up etyczny, moralny, który kiedy? musi da? owoce. Ja zastanawiam si? tylko, pozostaj?c przy Twoim przyk?adzie ile jeszcze zosta?o nam z tych "45 lat" aby?my my, mogli wytrwa?? Czy jest realna szansa, ?e nie b?dziemy musieli czeka? te "45 lat" aby i w WOPR (50111) zacz??y funkcjonowa? zasady demokracji a moralno?? i etyka naprawd? co? znaczy?y?
Z l?ejszych spraw, powtórz? :lol:
PB w którym miejscu na stronie www.zjazdkrajowy.pl jest artyku? "Upadaj? autorytety WOPR", opanowa?a mnie jaka? pomroczno?? czarna go nie znalaz?em :oops:
_________________
Pozdrawiam
 
     
Perykles
Starszy Forumowicz WOPR


Pomógł: 21 razy
Dołączył: 15 Gru 2009
Posty: 419
Skąd: in?d
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:20 pm   

SoLo napisał/a:
...PB w którym miejscu na stronie www.zjazdkrajowy.pl jest artyku? "Upadaj? autorytety WOPR", opanowa?a mnie jaka? pomroczno?? czarna go nie znalaz?em :oops:

Na chwile obecn? na stronie masz na samej górze tytu? "NIE MA ZARZ?DU ... NIE MA", potem 2 linijki tekstu czarn? czcionk? i 3 linijki tekstu czerwon? czcionk? a zaraz potem znowu na czarno "UPADAJ? AUTORYTETY WOPR".
W bardziej oczywisty sposób si? nie da. :lol:
 
     
SoLo 
Stały bywalec
SoLo


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 26 Maj 2013
Posty: 762
Skąd: Centrum
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:39 pm   

Dzi?ki. Wyobra? tylko sobie, ?e wzrokiem szuka?em linku pod tym tytu?em wyszczególnionego na czerwono. Jako? nie z?apa?em tego co na czarno :???: Dodatkowo my?la?em, ?e to jaki? bardziej obszerny artyku? (tekst) a nie par? linijek (cho? przyznaj? bardzo ciekawych).
_________________
Pozdrawiam
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group-> www.ratownicy.wopr.net.pl<-


Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 13