www.forum.wopr.net.pl Strona Główna www.forum.wopr.net.pl
Najwi?ksze w Polsce forum ratowników WOPR i nie tylko

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Cantr II - rozrywka dla ambitnych
Autor Wiadomość
zbigniew88 
Czasem zagląda


Wiek: 36
Dołączył: 09 Lut 2013
Posty: 2
Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 7:39 pm   Cantr II - rozrywka dla ambitnych

Cantr jest gr? inn? ni? wszystkie. Umo?liwia stworzenie jednej lub kilku(nastu) postaci w wirtualnym ?wiecie i poprzez interakcj? z postaciami innych graczy (prowadzonymi tak?e przez obcokrajowców) oraz, niczym w papierowych RPG, konsekwentne odgrywanie ról zmienianie ogromnego ?wiata stworzonego przez samych graczy. To internetowa gra role-playing, w której du?o graczy mo?e gra? jeszcze wi?ksz? ilo?ci? postaci, które razem tworz? ró?ne spo?ecze?stwa. S? tu gracze w ró?nych j?zykach, a wszystkie grupy j?zykowe graj? razem obok siebie.

Graj?c w Cantr II z perspektywy ka?dej pojedynczej postaci, mo?esz spróbowa? gra? najs?ynniejszego polityka, najbardziej przera?aj?cego z?oczy?c?, najbardziej przebieg?ego dowódc? wojskowego, najbogatszego przedsi?biorc?, a nawet najukocha?szego idiot? osady. W tej grze mo?esz gra? ka?d? rol? jak? mo?esz wymy?li? (i na ile wystarczy Ci szcz??cia i umiej?tno?ci), a wyzwaniem jest granie jej konsekwentnie i osi?ganie celów jakie sobie wyznaczysz dla ka?dej odgrywanej przez Ciebie postaci z osobna. Nie ma tutaj poziomów, punktów do?wiadczenia czy rankingu graczy. Tutaj sam stawiasz sobie cele i konsekwentnie prowadzisz sw? posta? tak, by by?a dok?adnie taka jak zechcesz.

Cantr II jest gr? z wolnym tempem. Wielu graczy przeznacza tylko kilka minut dziennie na ka?d? gran? posta?, jedno spotkanie mo?e zatem wyd?u?y? si? nawet do tygodnia gry. Ta gra jest przeznaczona dla graczy którzy maj? wi?cej w programie dnia ni? tylko granie. Jednak mo?esz zacz?? gra? pi?tnastoma postaciami (maksymalnie) i gdy wszystkie z nich b?d? silnie zaanga?owane w ich spo?ecze?stwach, to dadz? Ci wystarczaj?ce zaj?cie dla pe?noetatowej, wielogodzinnej gry!

To ?wietna gra, posiadaj?ca polsk? wersj? j?zykow? od wielu lat. Gra napisana jest w PHP i na bie??co jest rozbudowywana przez mi?dzynarodow? spo?eczno?? (tak?e przez Polaków). Jest ca?kowicie darmowa i obs?ugiwana jest przez przegl?dark?.

Polega w skrócie na budowaniu spo?ecze?stw, cywilizacji. Zaczyna si? gra? nomadem-zbieraczem i tylko od nas zale?y co b?dziemy robi? ze swoim ?yciem. Czy b?dziemy ci??ko pracowa? dzie? po dni zajmuj?c si? rolnictwem, rzemie?lnictwem, czy tez b?dziemy w?óczy? si? po ?wiecie kradn?c innym dobytek. Równie dobrze rozpocz?? gr? mo?na w jednym z wielkich miast, gdzie w ci?gu dnia dzieje si? bardzo wiele. Mo?emy tak?e mianowa? si? królem i zabi? wszystkich tych, którzy si? na to nie zgodz? lub rozpocz?? w?asny biznes. Mo?liwo?ci jest niesko?czenie wiele.

Ka?dy gracz mo?e reprezentowa? do 15 bohaterów, przy czym nie mo?na ?ama? najwa?niejszej zasady, która brzmi, ze ka?da ma by? asertywn?, niezale?n? postaci?. Graj?c swoimi bohaterami, napotykamy bohaterów innych graczy, tak, ?e w grze zachodzi mnóstwo interakcji. Jest wspó?praca, jest rywalizacja, mi?o??, agresja i wszystko co mo?emy zobaczy? w prawdziwym ?yciu.

Mo?na samodzielnie zaobserwowa? (a nawet bra? w tym udzia?), ?e ludzie (gracze) maj? tendencj? do gromadzenia si? w jednym miejscu, buduj?c osady, miasta, tworz?c prawo i sposoby jego egzekwowania (powtarzam nic nie jest narzucone - wszystko to si? dzieje spontanicznie). Dlatego w ka?dym mie?cie jest inne prawo, inne zwyczaje, kto inny rz?dzi itp. Fabu?a tworzy si? sama, tworz? j? wy??cznie gracze. Przez twórców gry stworzone zosta?y jedynie l?dy i wyst?puj?ce na nich bogactwa naturalne. Ca?? reszt? zrobili ludzie graj?cy swoimi postaciami. Zwiedzaj?c ?wiat Cantr II trafi? mo?na do ma?ych osad na obrze?ach cywilizowanego ?wiata, samotni, opuszczonych ruin dawniej ludnych osad a tak?e ogromnych miast stanowi?cych skomplikowane i oryginalne organizmy. Rozmaite systemy polityczno-spo?eczne i kulturalne z którymi mo?na si? spotka? nie zosta?y narzucone przez mechanik? gry lecz jest dzie?em setek ludzi, który brali udzia? w kreowaniu ?wiata gry wczoraj i dzi?. Poza zwierz?tami nie ma w tej grze ?adnych istot NPC (postaci kierowanych przez komputer), wi?c ma si? pe?n? swobod? komunikacji z innymi lud?mi. Nigdy nie ma pewno?ci, jak na nasz? obecno?? zareaguje inny cz?owiek, nie ma te? sytuacji, z której nie da?oby si? wybrn??. To sprawia, ?e ?wiat Cantr II jest szalenie interesuj?cy. Mo?na gra? ile si? chce i jak chce, a nie kosztuje to ani z?otówki :)

Bardzo rozbudowany jest te? system technologiczny. Nie mo?na od razu (bez posiadania odpowiednich surowców) zbudowa? wszystkiego. ?eby kogo? zrani? mieczem, trzeba najpierw go zrobi? z ?elaza i innych surowców, a ?elazo trzeba przetopi? z rudy hematytu itp. (oczywi?cie mo?na tez ukra??). Mo?na p?ywa? statkami po morzu odwiedzaj?c inne wyspy, mo?na podró?owa? pojazdami po l?dzie, w tym silnikowymi. Jest mo?liwo?? udomawiania zwierz?t oraz polowa?. Mo?na szy? ubrania, budowa? budynki, wyposa?a? je w sprz?ty, maszyny, narz?dzia... niektóre z miast s? ju? naprawd? wielkie, inne s? stawiane od podstaw :)

Gra Cantr polecam dla dojrza?ych graczy, którzy nie oczekuj? ?wietnej grafiki (w Cantr praktycznie jej nie ma), ale dobrego pomys?u i ?wietnego klimatu. Na za?o?enie konta czeka si? z regu?y do kilku godzin :)

Link do gry: http://www.cantr.net

Nie mam z tego zysku, korzy?ci, to po prostu moja ukochana gra :)

Polskie forum: http://forum.cantr.org/viewforum.php?f=63

Samouczek: http://cantr-mmorpg.pl/tutorial/tutorial.php

Poradniki: http://cantr-mmorpg.pl/

CantrWikipedia: http://wiki.cantr.net/index.php/Polska_Wersja

Ps.
Konto w grze posiadam od stycznia 2006 roku, graj?c nieprzerwanie od siedmiu lat :) prowadzi?em ju? posta?-w?adc? najwi?kszego z miast-pa?stw (wraz z posiad?o?ciami i wioskami, niestety zgin?? w zamachu na jego ?ycie podczas rewolucji), dowódc? stra?y innego pa?stwa, obie?y?wiata na szybkim statku (kilka razy ju? okr??y? ?wiat, jest te? kartografem i tworzy mapy), a tak?e... ?owc? piratów (ten dobry), i kilku bandytów (ci ?li) ;-).
Jedna z moich postaci bra?a udzia? w jednej z wi?kszych wojen, która toczy?a si? na morzu i w miastach portowych. Ale to nie jest tylko gra wojenna - owszem, aspekt militarny istnieje, lecz to tylko jeden ze smaczków gry. Równie bardzo liczy si? pokojowy rozwój, bogacenie si?, szukanie przygód i wiele innych :) tak jak w ?yciu. Inna moja posta? mia?a szcz??cie przy "narodzinach" (s? losowe) - urodzi?a si? w górach gdzie wyst?powa?o z?oto, i niewiele pó?niej zmar? jedyny tamtejszy mieszkaniec. Po przej?ciu dobytku okaza?o si?, ?e zdoby? ponad 10 kilogramów z?ota :) z reszty materia?ów zbudowa? nad brzegiem statek, i odwiedzaj?c miasta portowe sprzeda? z?oto za samochód terenowy (przedrze si? w ka?de miejsce) w cz??ciach. Teraz, z olbrzymimi zapasami benzyny, lekarstw i ?ywno?ci oraz innych sprz?tów p?ynie na najwi?ksz? z wysp - tam dopiero zacznie si? przygoda :)
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group-> www.ratownicy.wopr.net.pl<-


Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 14