www.forum.wopr.net.pl Strona Główna www.forum.wopr.net.pl
Najwi?ksze w Polsce forum ratowników WOPR i nie tylko

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
WOPR-y a wykonywanie ratownictwa wodnego
Autor Wiadomość
woprowiec20 
Czasem zagląda


Dołączył: 25 Kwi 2013
Posty: 4
Skąd: Szczecin
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 1:45 pm   WOPR-y a wykonywanie ratownictwa wodnego

Czy WOPR-y po 01.01.2012 roku mog? wykonywa? ratownictwo wodne?
Zgodnie z art. 12 ustawy o bezpiecz?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych, ratownictwo mo?e wykonywa? WOPR oraz inne podmioty,
je?eli uzyska?y zgod? MSW.
Ustawa wesz?a w ?ycie 01.01.2012 r. i od tego momentu ka?dy powinien mie? zgod?.

W ustawie jest art. 40, który upowa?nia do wykonywania ratownictwa wodnego (przez okres 2 lat od wej?cia w ?ycie ustawy) podmioty:
MOPR, MSR oraz WOPR - Pytlasi?skiego 17 Warszawa

Czy w zwi?zku z tym np. WOPR województwa zachodniopomorskiego mo?e wykonywa? ratownictwo wodne? Czy mog? dzia?a? na podstawie art. 40 ww ustawy, podczepiaj?c si? pod WOPR - Pytlasi?skiego 17 Warszawa?
 
     
She! 
Dyżur na www.forum.wopr.net.pl


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2009
Posty: 200
Skąd: Olsztyn
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 4:53 pm   Re: WOPR-y a wykonywanie ratownictwa wodnego

woprowiec20 napisał/a:
Czy WOPR-y po 01.01.2012 roku mog? wykonywa? ratownictwo wodne?
Zgodnie z art. 12 ustawy o bezpiecz?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych, ratownictwo mo?e wykonywa? WOPR oraz inne podmioty,
je?eli uzyska?y zgod? MSW.
Ustawa wesz?a w ?ycie 01.01.2012 r. i od tego momentu ka?dy powinien mie? zgod?.

W ustawie jest art. 40, który upowa?nia do wykonywania ratownictwa wodnego (przez okres 2 lat od wej?cia w ?ycie ustawy) podmioty:
MOPR, MSR oraz WOPR - Pytlasi?skiego 17 Warszawa

Czy w zwi?zku z tym np. WOPR województwa zachodniopomorskiego mo?e wykonywa? ratownictwo wodne? Czy mog? dzia?a? na podstawie art. 40 ww ustawy, podczepiaj?c si? pod WOPR - Pytlasi?skiego 17 Warszawa?


Je?li wykonuje zgodnie z przepisami WOPR i jako jednostka terenowa WOPR to mo?e i wcale nie musi wyst?powa? o zgod?.

W ustawie jest art. 40, który upowa?nia do wykonywania ratownictwa wodnego (przez okres 2 lat od wej?cia w ?ycie ustawy) podmioty:
MOPR, MSR oraz WOPR - Pytlasi?skiego 17 Warszawa


Zgod? musi uzyska? MOPR - co zrobi?o, MSR - robi, a WOPR jest wpisany w ustaw? wi?c nie musi. Prosz? si? nie sugerowa? wpisem na stronie WWW MSW, gdy? zapis tam umieszczony jest niezgodny z ustaw? - s? to lu?ne przemy?lenia Pani Dyrektor Muszy?skiej.
 
     
woprowiec20 
Czasem zagląda


Dołączył: 25 Kwi 2013
Posty: 4
Skąd: Szczecin
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 6:01 pm   

Artyku? 12 ustawy brzmi:
Art. 12. 1. Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne
podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Gdyby rozbi? art. 12 na 2 punkty, która interpretacja b?dzie prawid?owa? (1 czy 2)

1.
Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
je?eli uzyska?o zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Ratownictwo wodne mog? wykonywa?
inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.


2.
Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ratownictwo wodne mog? wykonywa?
inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego".

She! napisał/a:
s? to lu?ne przemy?lenia Pani Dyrektor Muszy?skiej.

Z pisma, które dosta?em w?a?nie od pani Muszy?skiej wynika, ?e ka?da jednostka (WOPR, MOPR, MSR, inne podmioty) musi uzyska? zgod? na ratownictwo, z tym ?e WOPR, MOPR i MSR maj? 2 lata na uzyskanie zgody (art 40 ustawy)
 
     
She! 
Dyżur na www.forum.wopr.net.pl


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2009
Posty: 200
Skąd: Olsztyn
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 8:18 pm   

woprowiec20 napisał/a:
Artyku? 12 ustawy brzmi:
Art. 12. 1. Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne
podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Gdyby rozbi? art. 12 na 2 punkty, która interpretacja b?dzie prawid?owa? (1 czy 2)

1.
Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
je?eli uzyska?o zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Ratownictwo wodne mog? wykonywa?
inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.


2.
Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ratownictwo wodne mog? wykonywa?
inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego".

She! napisał/a:
s? to lu?ne przemy?lenia Pani Dyrektor Muszy?skiej.

Z pisma, które dosta?em w?a?nie od pani Muszy?skiej wynika, ?e ka?da jednostka (WOPR, MOPR, MSR, inne podmioty) musi uzyska? zgod? na ratownictwo, z tym ?e WOPR, MOPR i MSR maj? 2 lata na uzyskanie zgody (art 40 ustawy)


woprowiec20 napisał/a:
Artyku? 12 ustawy brzmi:
Art. 12. 1. Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne
podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Gdyby rozbi? art. 12 na 2 punkty, która interpretacja b?dzie prawid?owa? (1 czy 2)

1.
Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
je?eli uzyska?o zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Ratownictwo wodne mog? wykonywa?
inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.


2.
Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ratownictwo wodne mog? wykonywa?
inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotami
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego".

She! napisał/a:
s? to lu?ne przemy?lenia Pani Dyrektor Muszy?skiej.

Z pisma, które dosta?em w?a?nie od pani Muszy?skiej wynika, ?e ka?da jednostka (WOPR, MOPR, MSR, inne podmioty) musi uzyska? zgod? na ratownictwo, z tym ?e WOPR, MOPR i MSR maj? 2 lata na uzyskanie zgody (art 40 ustawy)


Nie jestem profesorem j?zykoznawc? ale dla mnie jest jasne

Art. 12. 1. Ratownictwo wodne mo?e wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
oraz inne
podmioty, je?eli uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego
do spraw wewn?trznych, zwane dalej „podmiotem
uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.

Wi?c co tu wymy?la?

a tu ci wklej? co Pani Muszy?ska ci napisa?a
… „uzasadnionym jest pogl?d, i? uprawnienia oraz obowi?zki w zakresie organizowania pomocy i ratowania osób, które uleg?y wypadkowi lub s? nara?one na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia lub zdrowia na wodach, jakie przys?ugiwa?y WOPR na podstawie przepisów obowi?zuj?cych do dnia 1 stycznia 2012 r., przys?ugiwa?y tak?e jednostkom terenowym wchodz?cych w sk?ad WOPR i obecnie przys?uguj? w zwi?zku z art. 40 ustawy.”
13 kwietnia 2012 roku (DRiOL-NRGW-5503-35/2012)

... jednostki organizacyjne WOPR ratownictwo wodne mog? wykonywa? jedynie na rzecz WOPR oraz weg?ug zasad okre?lonych przez w?adz? tego stowarzyszenia. Samodzielnie - niejako na w?asne konto - ratownictwa wodnego wykonywa? nie powinny. ...
09 stycznia 2013 (DRiOL-NRGW-5503-7/2013)

Jak mo?esz podaj sygnatur? pisma, upublicznimy je i nikt ju? nie b?dzie si? spiera?.
 
     
woprowiec20 
Czasem zagląda


Dołączył: 25 Kwi 2013
Posty: 4
Skąd: Szczecin
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 8:53 pm   

http://speedy.sh/r3AJz/1.png
http://speedy.sh/6mjZn/2.png
http://speedy.sh/RSxwU/3.png
 
     
She! 
Dyżur na www.forum.wopr.net.pl


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2009
Posty: 200
Skąd: Olsztyn
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 10:46 pm   

woprowiec20 napisał/a:
http://speedy.sh/r3AJz/1.png
http://speedy.sh/6mjZn/2.png
http://speedy.sh/RSxwU/3.png


To teraz wiesz dlaczego mówi? i? Pani Muszy?ska pisze to co jej ?lina na j?zyk przyniesie.
Jak to si? ma do tego co ja ci zacytowa?em w 2 jej pismach ?
Dwie sprzeczno?ci.
... i jeszcze to s?owo powinny ...

zreszt? posz?o do Ministra zapytanie co Pani Dyrektor rozumie przez s?owo powinny, bo dla wi?kszo?ci prawników z którymi wspó?pracujemy s?owo to znaczy ?e powinny ale nie musz? tak? zgod? mie?. Idea stanowienia prawa dzia?a na zasadzie WOLNO - NIE WOLNO, a nie BY? MO?E.
 
     
crixs
BAD - Bardzo Aktywny Działacz


Dołączył: 03 Sty 2012
Posty: 118
Skąd: Zabrze
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 12:46 am   

z tego co si? orientuj? je?li w jakie? ustawie czy rozporz?dzeniu jest u?yte s?owo "powinny" to jest to realiach jednoznaczne, ?e musi tak by?. W tym rozpatrywanym przypadku akurat jest wyraz "mo?e" wi?c nie wiem jak go interpretowa?.

Co do s?owa "oraz" te? trzeba by?oby si? zastanowi? czy mo?na go interpretowa? jako spójnik "i" ...

Swoj? drog? rozumiem, ?e musi by? jaka? du?a organizacja która b?dzie zajmowa? si? ratownictwem wodnym, ale z drugiej strony dlaczego WOPR mia?by to mie? w ustawie zapewnione i nie stra? si? o zgod? i spe?nia? wymaga?, a na inne podmioty na?o?one s? do?? du?e wymagania (jak dla mnie chocia?by zapewnienie dy?urów )
 
     
stary ratownik 
Starszy Forumowicz WOPR


Pomógł: 4 razy
Dołączył: 10 Lut 2013
Posty: 362
Skąd: Kalisz
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 11:47 am   

She! napisał/a:
To teraz wiesz dlaczego mówi? i? Pani Muszy?ska pisze to co jej ?lina na j?zyk przyniesie.
Jak to si? ma do tego co ja ci zacytowa?em w 2 jej pismach ?
Dwie sprzeczno?ci.
... i jeszcze to s?owo powinny ...

zreszt? posz?o do Ministra zapytanie co Pani Dyrektor rozumie przez s?owo powinny, bo dla wi?kszo?ci prawników z którymi wspó?pracujemy s?owo to znaczy ?e powinny ale nie musz? tak? zgod? mie?. Idea stanowienia prawa dzia?a na zasadzie WOLNO - NIE WOLNO, a nie BY? MO?E.


Je?li mog? si? odezwa?:
w polskim prawie nie funkcjonuje okre?lenie MUSI. Natomiast jest dla czynno?ci przymusowych dopuszczenie okre?le?: powinien oraz ma obowi?zek (oznaczaj? to samo). Zatem, je?li kto? ma prawny obowi?zek, albo na?o?on? powinno?? - to oznacza, ?e MUSI. S?owo powinno?? wystarczy wklepa? w wikipedi? lub zajrze? do pierwszego, lepszego s?ownika. Na przyk?ad s?ownik synonimów i antonimów (Gajewska, Pawlus, 2003 - taki mam pod r?k?) wyczytuj? spis synonimów: obowi?zek - powinno??, zobowi?zanie, obci??enie, ... psi obowi?zek :)
Wi?c Pani Muszy?ska pisz?c, ?e jednostki WOPR powinny mie? zgod? - rozumie, ?e MUSZ? j? mie?.
Jednostki WOPR, które by?y jednostkami terenowymi ZG WOPR (nie myli? z samodzielnymi organizacjami zarejestrowanymi jako podmioty prawne - czyli wszystkie WOPRy wojewódzkie i nie tylko) - mog?, bo mo?e ZG WOPR. Pytanie: czy ZG WOPR ma jakiekolwiek jednostki statutowe, w postaci oddzia?ów. Osobi?cie nie znam takiej - jak kto? zna - prosz? poda? nazw? i numer uchwa?y ZG powo?uj?cej taki oddzia?. ZG uznawa? za swoje jednostki w?asnie te, które s? odr?bnymi prawnie stowarzyszeniami - o tym tez pisze MSW - ?e te nie mog? by? traktowane jako jednostki terenowe. Zatem ka?da organizacja z nazw? WOPR, maj?ca w?asn? rejestracj? MUSI wyst?pi? o zgod?, bo nie jest i nie by?a jednostk? organizacyjn? (terenow?) uprawnionego WOPR - wskazanego w ustawie.
Kto by? wczesniej (na przepisach dotychczasowych) uprawniony?:
Z pisma z MSW wynika, ?e uprawniony do dzia?ania w ratownictwie jest WY??CZNIE Zarz?d G?ówny WOPR. Wojewódzkie i inne zarejestrowane osobno WOPRy nie mog? by? jego oddzia?ami - bo ZG WOPR skupia osoby fizyczne (zgodnie ze statutem), a jednostka maj?ca w?asn? osobowo?? prawn?, nie mo?e by? jednocze?nie jednostk? organizacyjn? INNEJ organizacji (podmiotu).

Podpieranie si? art. 40 Ustawy z 18 sierpnia 2011 i uprawnieniami zachowuj?cymi swoj? moc wed?ug PRZEPISÓW dotychczasowych - odpada, bo na podstawie tych?e przepisów dzia?a? w Polsce wy??cznie WOPR oraz inne podmioty dopuszczone przez: Prezesa Urz?du Kultury Fizycznej (paragraf 7.1. Rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie okre?lenia warunków bezpiecze?stwa osób przebywaj?cych w górach, p?ywaj?cych, k?pi?cych si? i uprawiaj?cych sporty wodne). Tak wi?c podstawowe pytanie: czy WOPRy odr?bnie zarejestrowane posiada?y (posiadaj?) zgod? tego? Prezesa? Mniemam, ?e nie. Zatem odpada argument, ?e jakakolwiek (poza WOPR ZG) organizacja mia?a upowa?nienie, wynikaj?ce z przepisów dotychczasowych.

Te przepisy straci?y moc, gdy wesz?o rozporz?dzenie poni?sze:

ROZPORZ?DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN?TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegó?owego zakresu obowi?zków i uprawnie? specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysoko?ci ?wiadcze? przys?uguj?cych ratownikom górskim i wodnym w zwi?zku z udzia?em w akcji ratowniczej.

(Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r.)

Kto móg? wykonywa? ratownictwo wodne:

§ 2. Specjalistycznymi organizacjami ratowniczymi s?:

1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi?gu ogólnokrajowym, zwane dalej "GOPR";

2) Tatrza?skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w zakresie ratownictwa górskiego na obszarze Tatr i pasma Guba?owsko-Spiskiego, zwane dalej "TOPR";

3) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi?gu ogólnokrajowym, zwane dalej "WOPR".

Czy jest tutaj ka?dy WOPR? Nie to jest WOPR ZG.

Dalsze zapisy tego rozporz?dzenia brzmi?:

§ 6. 1. Inne ni? GOPR, TOPR lub WOPR organizacje ratownicze mog? wykonywa?
obowi?zki i uprawnienia tych organizacji za zgod? ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych, je?eli:

1) obszar, na którym ma by? prowadzona dzia?alno?? ratownicza, nie jest wystarczaj?co zabezpieczony przez stowarzyszenia wymienione w § 2 albo stowarzyszenia te nie s? w stanie go zabezpieczy?;
2) posiadaj? kadr? ratowników z uprawnieniami specjalistycznymi zweryfikowanymi przez organizacje wymienione w § 2;
3) posiadaj? siedzib?, w?asny sprz?t specjalistyczny, ?rodki transportu i ??czno?ci;
4) wska?? ?ród?a finansowania planowanej dzia?alno?ci;
5) przedstawi? opini? co do celowo?ci wykonywania obowi?zków i uprawnie? w?a?ciwego wojewody i organu administracji samorz?dowej, a w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci na obszarze parku narodowego - ponadto opini? dyrektora parku.
2. Minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych mo?e wyrazi? w drodze decyzji zgod? na wykonywanie obowi?zków i uprawnie? ratowniczych przez inn? ni? GOPR, TOPR lub WOPR organizacj? ratownicz? - na wniosek tej organizacji - po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwej specjalistycznej organizacji ratowniczej.

Czy WOPRy (jako niezale?ne podmioty, zarejestrowane odr?bnie w KRS, maj?cy swoje w?adze, swój statut, swoj? siedzib?) - otrzyma?y zgod? z MSW? Nic mi o tym nie wiadomo.
_________________
wszyscy chcemy dobrze, nie skaczmy wi?c sobie do garde?, a skoncentrujmy na misji ratowania ?ycia
 
     
She! 
Dyżur na www.forum.wopr.net.pl


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2009
Posty: 200
Skąd: Olsztyn
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 12:08 pm   

1.Prosz? Ci? to wyt?umacz mi co to jest ZG WOPR bo wg mojej wiedzy to jest 16 czy tam 17 prezesów jednostek wojewódzkich i jest to organ zarz?dzaj?cy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wi?c wg Ciebie nie dostala organizacja tylko organ wladzy ?
2. Nie prawd? jest to co piszesz ?e stowarzyszenie nie mo?e posiada? jednostek terenowych posiadaj?cych osobowo?? prawn? - wystarczy przeczyta? prawo o stowarzyszeniach które nam mówi:


art 10 ust 2 - Stowarzyszenie, które zamierza tworzy? terenowe jednostki organizacyjne, jest obowi?zane okre?li? w statucie struktur? organizacyjn? i zasady tworzenia tych jednostek.

art 17 ust 1a - Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 10 ust. 2, mo?e uzyska? osobowo?? prawn?, je?eli statut stowarzyszenia to przewiduje.
 
     
stary ratownik 
Starszy Forumowicz WOPR


Pomógł: 4 razy
Dołączył: 10 Lut 2013
Posty: 362
Skąd: Kalisz
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 4:43 pm   

Na pocz?tek: jestem krajowym ekspertem ds. organizacji pozarz?dowych - od wielu lat. Nie wym?drzam si? i nie pisz? nieprawdy, tylko prosz? o zrozumienie ró?nic pomi?dzy organizacj? - odr?bnym podmiotem prawnym i jednostk? terenow? organizacji posiadaj?c? osobowo?? prawn? wewn?trz struktury macierzystej. Widz?, ?e jeste? rozs?dn?, poszukuj?c? osob?, ale te drobne kwestie s? tak istotne, ?e nie wystarczy czego? nazwa? np. jednostka terenowa, ?eby tak? si? sta?a. To, ?e WOPR uznawa? (nies?usznie), za swoje jednostki terenowe - odr?bne organizacje - to fatalne nieporozumienie.

Dlatego, She, musisz rozdzieli? dwie sprawy. Jednostk? terenow?, powsta?? zgodnie ze statutem, która mo?e oczywi?cie mie? osobowo?? prawn?, je?li statut to przewiduje. Zauwa?, ?e wówczas wpis do KRS i nabywanie osobowo?ci prawnej nast?puje na podstawie wpisu do KRS organizacji MATKI. A wszystkie (albo z pewno?ci? wi?kszo??) jednostki WOPR maj? W?ASNY KRS, nie zosta?y POWO?ANE przez Zarz?d G?ówny, który z niewiadomych powodów uzurpowa? sobie prawo do nadrz?dno?ci wobec INNYCH, niezale?nych, samodzielnych (zgodnie z ustaw? prawo o stowarzyszeniach) PODMIOTÓW PRAWNYCH. To o tym pisze Pani Muszy?ska. Zgod? ustawow? otrzyma? WOPR z numerem KRS 50111. Czy Twój WOPR ma taki numer rejestru? Czy jaki? inny ma taki? A tak by by?o, gdyby jednostka terenowa powo?ana zosta?a przez organizacj? - matk?. Mia?aby wówczas ten sam numer a z zawarto?ci wypisu wynika?oby, ?e taka organizacja ma jednostk? terenow? z osobowo?ci? prawn? w takim i takim miejscu, z takim i takim sk?adem w?adz, etc.
WOPR ZG - jak wynika ze statutu mo?e zrzesza? wy??czni osoby fizyczne. Nie by?o wi?c mo?liwe uznawanie, jakiejkolwiek jednostki WOPR, odr?bnie zarejestrowanej (z odr?bn?, niezale?n? osobowo?ci? prawn?) za cz?onka, czy podleg?a jednostk? terenow?.
Prawo o stowarzyszeniach mówi:
Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz?dnym, trwa?ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie okre?la swoje cele, programy dzia?ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewn?trzne dotycz?ce jego dzia?alno?ci.
Zatem WOPR w ... o numerze KRS .... nie mo?e "s?ucha?" i przestrzega? praw innych organizacji.
Czujesz te ró?nice?
RWR tez powo?uje jednostki terenowe, zgodnie ze statutem, które zgodnie z Regulaminem b?d? mog?y otrzyma? osobowo?? prawn?. Ale ka?da z nich (ka?dy oddzia?), b?dzie mia? ten sam numer KRS, co RWR w Kaliszu, obowi?zywa? wszystkich b?dzie ten sam statut, w?adze nadrz?dne to zawsze b?dzie - ZG RWR w Kaliszu. To si? nazywa struktura organizacyjna, dopuszczaj?ca statutowo tworzenie jednostek terenowych. A w WOPR ka?dy ma swój statut, swój rejestr, swoj? samodzielno??, niezale?no?? ... i nie mog? by? ani jednostkami ani cz?onkami ZG WOPR.
_________________
wszyscy chcemy dobrze, nie skaczmy wi?c sobie do garde?, a skoncentrujmy na misji ratowania ?ycia
 
     
She! 
Dyżur na www.forum.wopr.net.pl


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Mar 2009
Posty: 200
Skąd: Olsztyn
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 5:32 pm   

stary ratownik napisał/a:
To o tym pisze Pani Muszy?ska. Zgod? ustawow? otrzyma? WOPR z numerem KRS 50111.

No w?a?nie tu jest problem ?e tak nie jest !! Nigdzie w ustawie ani w opinii do ustawy je?li jest osi?galna jeszcze na stronie MSW to prosz? przeczytaj - nie ma o tym mowy.

A teraz wró? do historii WOPR - jednostki terenowe zosta?y powo?ane przez UKFiS a o ile dobrze pami?tam z mocy prawa bez pytania WOPR czy nawet samej jednostki terenowej wpisane do KRS. (1999 rok o ile dobrze pami?tam) - i od tego roku zacze?a si? ko?omyja.

stary ratownik napisał/a:

Art. 2. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz?dnym, trwa?ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie samodzielnie okre?la swoje cele, programy dzia?ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewn?trzne dotycz?ce jego dzia?alno?ci.
Zatem WOPR w ... o numerze KRS .... nie mo?e "s?ucha?" i przestrzega? praw innych organizacji.
Czujesz te ró?nice?


Ok teoretycznie si? z tob? zgadzam ale Twojego zdania nie podzieli? nawet s?d w Warszawie do którego organ nadzoru skierowa? spraw? o struktur? WOPR. Nie jestem w tej chwili w posiadaniu tego wyroku, ale s?d przyklepa? to o czy mówi?.
Je?li jest tak jak mówisz to powiedz mi dlaczego KRS zmiany dokonane czyli wpisanie jednostek ??cznie z adresami przyklepa? i zaakceptowa? ?
 
     
stary ratownik 
Starszy Forumowicz WOPR


Pomógł: 4 razy
Dołączył: 10 Lut 2013
Posty: 362
Skąd: Kalisz
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 6:44 pm   

Widzisz, s?d nie przyklepa? tego w Warszawie. Sprawa zamkn??a si? ... nie zamkni?ta. S?d uzna? "nisk? spo?eczn? szkodliwo?? "... to nie by?a "wygrana" WOPR a jedynie ?al, aby nie "rozwali? takiej struktury, wi?c zostawmy tak, jak jest - czyli ... bez rozstrzygni?cia".
Z pisma, które otrzymali?my z MSW wynika jasno, ?e WOPR z ustawy to WOPR z numerem KRS 50111.
Podaj? Ci fragment tego dokumentu - dotyczacy tej, konkretnej sprawy:
nasze pytania i odpowied? MSW
RWR:
8. Czy wskazanie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
w ustawowym zapisie art. 12 pkt 1, w osobie Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, jest jednoczesnym nadaniem tego uprawnienia wszystkim
podmiotom z „dodatkiem” WOPR w nazwie, mimo odr?bnej, niezale?nej
osobowo?ci prawnej – wynikaj?cej z w?asnej rejestracji, w?asnego statutu,
w?asnych w?adz itd.?
9. Ze statutu WOPR (centralnego) wynika, ?e ta struktura posiada jednostki
terenowe (wojewódzkie), lecz zrzesza osoby fizyczne. Jaki wi?c jest status
wspomnianych jednostek wojewódzkich, w ramach struktury WOPR, skoro s?
samodzielnymi OSOBAMI PRAWNYMI, posiadaj?cymi w?asne nazwy (np.
Dolno?l?skie WOPR, WOPR Województwa Kujawsko – Pomorskiego itd.) i
odr?bne wpisy rejestrowe w KRS?
10. Czy cedowanie praw WOPR ZG odbywa si? „w dó?” – na wszystkie jednostki
(samodzielne podmioty prawne) – tzw. jednostki terenowe – np. Rejonowe
WOPR w Kaliszu, Zarz?d Rejonowy WOPR w Koninie, Oddzia? Miejski WOPR w
Pile, etc.?
11. Czy w zwi?zku z powy?szym: podmioty prawne, takie jak Jeleniogórskie WOPR,
Sudeckie WOPR (dzia?aj?ce nieprzerwanie od kilkudziesi?ciu lat), równie?
posiadaj? to uprawnienie – do wykonywania ratownictwa wodnego (mimo braku
wspó?pracy z WOPR ZG)?
DRiOL MSW:
Ad 8. – 11. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „ratownictwo wodne mog?
wykonywa? Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, je?eli
uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych”.
W obrocie prawnym funkcjonuje jeden podmiot o nazwie w?asnej
takiej, jak w przywo?anym przepisie. Jest to Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe z siedzib? w Warszawie przy ul. Pytlasi?skiego 17, zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze S?dowym pod numerem 50111.
Zgodnie z ustaw? z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó?n. zm.) fundamentalne normy funkcjonowania
stowarzyszenia, w tym jego struktur? organizacyjn? okre?la statut stowarzyszenia.
Stosownie do tre?ci art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, statut okre?la
w szczególno?ci:
1) nazw? stowarzyszenia, odró?niaj?c? je od innych stowarzysze?, organizacji i
instytucji;
2) teren dzia?ania i siedzib? stowarzyszenia;
3) cele i sposoby ich realizacji;
4) sposoby nabywania i utraty cz?onkostwa, przyczyny utraty cz?onkostwa oraz
prawa i obowi?zki cz?onków;
5) w?adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupe?niania sk?adu oraz
ich kompetencje;
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaci?gania zobowi?za?
maj?tkowych, a tak?e warunki wa?no?ci jego uchwa?;
7) sposób uzyskiwania ?rodków finansowych oraz ustanawiania sk?adek
cz?onkowskich;
8) zasady dokonywania zmian statutu;
9) sposób rozwi?zania si? stowarzyszenia.
Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
stowarzyszenia, które zamierza tworzy? terenowe jednostki organizacyjne, jest
zobowi?zane okre?li? w statucie struktur? organizacyjn? i zasady tworzenia tych
jednostek. Stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, osoba
prawna mo?e by? jedynie wspieraj?cym cz?onkiem stowarzyszenia.
Zgodnie z art. 17 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie
uzyskuje osobowo?? prawn? i mo?e rozpocz?? dzia?alno?? z chwil? wpisania do
Krajowego Rejestru S?dowego.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zgodnie ze swoim statutem
(pobranym dnia 31.12.2012 r., ze strony internetowej www.wopr.pl) mo?e zrzesza?
cz?onków zwyczajnych, wspieraj?cych i honorowych (§10 ust. 1 i 2 statutu).
Cz?onkiem zwyczajnym WOPR mo?e by? osoba fizyczna, maj?ca pe?n? zdolno??
do czynno?ci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba ma?oletnia w
wieku 16 do 18 lat, maj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych i ma?oletni
w wieku poni?ej 16 lat za zgod? przedstawiciela ustawowego (§11 ust.1). Osoba
prawna – stosownie do §12 ust. 1 statutu mo?e by? cz?onkiem wspieraj?cym WOPR.
Wobec powy?szego, bior?c pod uwag? przepis art. 10 ust. 3 ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach, oraz postanowienia statutu WOPR, uzasadnionym jest
wniosek, i? wszystkie organizacje posiadaj?ce w nazwie WOPR, powsta?e
zgodnie z przepisami art. 9 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – b?d?ce
samodzielnymi podmiotami, w ramach WOPR mog? posiada? jedynie status
cz?onka wspieraj?cego.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach nie ma
mo?liwo?ci, aby osoba prawna powo?ana do ?ycia jako samodzielne
stowarzyszenie lub zwi?zek stowarzysze? by?a jednocze?nie jednostk?
terenow? innego stowarzyszenia. Mo?liwo?? tworzenia jednostek terenowych jest
uzale?niona od zapisów statutowych i woli macierzystego stowarzyszenia.
Zaznaczenia wymaga, i? organem w?a?ciwym do oceniania prawid?owo?ci dzia?ania
WOPR w ww. zakresie – stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach – jest starosta w?a?ciwy ze wzgl?du na siedzib? stowarzyszenia (w
przypadku WOPR jest nim Prezydent m. st. Warszawy).
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „ratownictwo wodne mog? wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod?
ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych”.
W ?wietle powy?szego zasadnym wydaje si? wniosek, i? podmioty, które
s? samodzielnymi podmiotami (realizuj?cymi w?asne cele statutowe) i stanowi? tzw.
jednostki organizacyjne WOPR, ratownictwo wodne mog? wykonywa? jedynie na
rzecz WOPR oraz wed?ug zasad okre?lonych przez w?adze tego stowarzyszenia.
Samodzielnie – niejako na w?asne konto – ratownictwa wodnego wykonywa?
nie powinny. Powy?sze dotyczy? mo?e jednak podmiotów, które s? tzw.
jednostkami organizacyjnymi WOPR, tj. uczestnicz? w dzia?aniach WOPR. Je?eli
podmioty te chc? samodzielnie wykonywa? ratownictwo wodne i realizowa?
obowi?zki i uprawnienia, jakie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych przyznaje
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, powinny
ubiega? si? o uzyskanie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego.

[ Dodano: Sob Kwi 27, 2013 7:44 pm ]
Widzisz, s?d nie przyklepa? tego w Warszawie. Sprawa zamkn??a si? ... nie zamkni?ta. S?d uzna? "nisk? spo?eczn? szkodliwo?? "... to nie by?a "wygrana" WOPR a jedynie ?al, aby nie "rozwali? takiej struktury, wi?c zostawmy tak, jak jest - czyli ... bez rozstrzygni?cia".
Z pisma, które otrzymali?my z MSW wynika jasno, ?e WOPR z ustawy to WOPR z numerem KRS 50111.
Podaj? Ci fragment tego dokumentu - dotyczacy tej, konkretnej sprawy:
nasze pytania i odpowied? MSW
RWR:
8. Czy wskazanie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
w ustawowym zapisie art. 12 pkt 1, w osobie Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, jest jednoczesnym nadaniem tego uprawnienia wszystkim
podmiotom z „dodatkiem” WOPR w nazwie, mimo odr?bnej, niezale?nej
osobowo?ci prawnej – wynikaj?cej z w?asnej rejestracji, w?asnego statutu,
w?asnych w?adz itd.?
9. Ze statutu WOPR (centralnego) wynika, ?e ta struktura posiada jednostki
terenowe (wojewódzkie), lecz zrzesza osoby fizyczne. Jaki wi?c jest status
wspomnianych jednostek wojewódzkich, w ramach struktury WOPR, skoro s?
samodzielnymi OSOBAMI PRAWNYMI, posiadaj?cymi w?asne nazwy (np.
Dolno?l?skie WOPR, WOPR Województwa Kujawsko – Pomorskiego itd.) i
odr?bne wpisy rejestrowe w KRS?
10. Czy cedowanie praw WOPR ZG odbywa si? „w dó?” – na wszystkie jednostki
(samodzielne podmioty prawne) – tzw. jednostki terenowe – np. Rejonowe
WOPR w Kaliszu, Zarz?d Rejonowy WOPR w Koninie, Oddzia? Miejski WOPR w
Pile, etc.?
11. Czy w zwi?zku z powy?szym: podmioty prawne, takie jak Jeleniogórskie WOPR,
Sudeckie WOPR (dzia?aj?ce nieprzerwanie od kilkudziesi?ciu lat), równie?
posiadaj? to uprawnienie – do wykonywania ratownictwa wodnego (mimo braku
wspó?pracy z WOPR ZG)?
DRiOL MSW:
Ad 8. – 11. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „ratownictwo wodne mog?
wykonywa? Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, je?eli
uzyska?y zgod? ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych”.
W obrocie prawnym funkcjonuje jeden podmiot o nazwie w?asnej
takiej, jak w przywo?anym przepisie. Jest to Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe z siedzib? w Warszawie przy ul. Pytlasi?skiego 17, zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze S?dowym pod numerem 50111.
Zgodnie z ustaw? z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó?n. zm.) fundamentalne normy funkcjonowania
stowarzyszenia, w tym jego struktur? organizacyjn? okre?la statut stowarzyszenia.
Stosownie do tre?ci art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, statut okre?la
w szczególno?ci:
1) nazw? stowarzyszenia, odró?niaj?c? je od innych stowarzysze?, organizacji i
instytucji;
2) teren dzia?ania i siedzib? stowarzyszenia;
3) cele i sposoby ich realizacji;
4) sposoby nabywania i utraty cz?onkostwa, przyczyny utraty cz?onkostwa oraz
prawa i obowi?zki cz?onków;
5) w?adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupe?niania sk?adu oraz
ich kompetencje;
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaci?gania zobowi?za?
maj?tkowych, a tak?e warunki wa?no?ci jego uchwa?;
7) sposób uzyskiwania ?rodków finansowych oraz ustanawiania sk?adek
cz?onkowskich;
8) zasady dokonywania zmian statutu;
9) sposób rozwi?zania si? stowarzyszenia.
Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
stowarzyszenia, które zamierza tworzy? terenowe jednostki organizacyjne, jest
zobowi?zane okre?li? w statucie struktur? organizacyjn? i zasady tworzenia tych
jednostek. Stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, osoba
prawna mo?e by? jedynie wspieraj?cym cz?onkiem stowarzyszenia.
Zgodnie z art. 17 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie
uzyskuje osobowo?? prawn? i mo?e rozpocz?? dzia?alno?? z chwil? wpisania do
Krajowego Rejestru S?dowego.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zgodnie ze swoim statutem
(pobranym dnia 31.12.2012 r., ze strony internetowej www.wopr.pl) mo?e zrzesza?
cz?onków zwyczajnych, wspieraj?cych i honorowych (§10 ust. 1 i 2 statutu).
Cz?onkiem zwyczajnym WOPR mo?e by? osoba fizyczna, maj?ca pe?n? zdolno??
do czynno?ci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba ma?oletnia w
wieku 16 do 18 lat, maj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych i ma?oletni
w wieku poni?ej 16 lat za zgod? przedstawiciela ustawowego (§11 ust.1). Osoba
prawna – stosownie do §12 ust. 1 statutu mo?e by? cz?onkiem wspieraj?cym WOPR.
Wobec powy?szego, bior?c pod uwag? przepis art. 10 ust. 3 ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach, oraz postanowienia statutu WOPR, uzasadnionym jest
wniosek, i? wszystkie organizacje posiadaj?ce w nazwie WOPR, powsta?e
zgodnie z przepisami art. 9 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – b?d?ce
samodzielnymi podmiotami, w ramach WOPR mog? posiada? jedynie status
cz?onka wspieraj?cego.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach nie ma
mo?liwo?ci, aby osoba prawna powo?ana do ?ycia jako samodzielne
stowarzyszenie lub zwi?zek stowarzysze? by?a jednocze?nie jednostk?
terenow? innego stowarzyszenia. Mo?liwo?? tworzenia jednostek terenowych jest
uzale?niona od zapisów statutowych i woli macierzystego stowarzyszenia.
Zaznaczenia wymaga, i? organem w?a?ciwym do oceniania prawid?owo?ci dzia?ania
WOPR w ww. zakresie – stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach – jest starosta w?a?ciwy ze wzgl?du na siedzib? stowarzyszenia (w
przypadku WOPR jest nim Prezydent m. st. Warszawy).
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „ratownictwo wodne mog? wykonywa?
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, je?eli uzyska?y zgod?
ministra w?a?ciwego do spraw wewn?trznych”.
W ?wietle powy?szego zasadnym wydaje si? wniosek, i? podmioty, które
s? samodzielnymi podmiotami (realizuj?cymi w?asne cele statutowe) i stanowi? tzw.
jednostki organizacyjne WOPR, ratownictwo wodne mog? wykonywa? jedynie na
rzecz WOPR oraz wed?ug zasad okre?lonych przez w?adze tego stowarzyszenia.
Samodzielnie – niejako na w?asne konto – ratownictwa wodnego wykonywa?
nie powinny. Powy?sze dotyczy? mo?e jednak podmiotów, które s? tzw.
jednostkami organizacyjnymi WOPR, tj. uczestnicz? w dzia?aniach WOPR. Je?eli
podmioty te chc? samodzielnie wykonywa? ratownictwo wodne i realizowa?
obowi?zki i uprawnienia, jakie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych przyznaje
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, powinny
ubiega? si? o uzyskanie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego.
_________________
wszyscy chcemy dobrze, nie skaczmy wi?c sobie do garde?, a skoncentrujmy na misji ratowania ?ycia
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group-> www.ratownicy.wopr.net.pl<-


Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 14